Motto: ,,Spokojený zákazník je náš cíl'' - PRODEJNA: Plynárenská 533/12, Slaný 274 01

 

Nabízíme čištění malých auto/moto dílů v ultrazvukové lázni

Čištění např.: auto/moto karburátory, díly motorů, vstřikovací trysky, ložiska, ozubení, klouby, filtry, atd.

K tomuto kroku nás přivedla situace na trhu s pohonými hmotami, kdy při delším odstavení motocyklu dojde k usazení nečistot v karburátoru a proto následně motocykl nejde nastartovat,nebo znatelně kouří, škube apod.

Co se vlastně děje v ultrazvukové vaně při procesu čištění?

Standardní kmitočet, na kterém pracuje běžná ultrazvuková čistička je okolo 40kHz. To znamená, že generátor vestavěný v ultrazvukové čističce dokáže rozechvívat kapalinu ve vaně v rytmu 40 000 kmitů za vteřinu až začne docházet k tzv. kavitaci.
Kavitace je proces, který vytváří ultrazvuková čistička v kapalině, a při kterém se kapalina zhušťuje a následně rozpíná právě v rytmu velmi rychlého chvění. Ve fázi rozpínání kapaliny dochází k vytváření mikroskopických bublinek, které neobsahují "nic", resp. jedná se o bubliny obsahující vakuum. Tyto bublinky se shlukují a tak zvětšují svoji velikost, až se dostanou na takovou velikost, která je max. únosná pro jejich existenci a pokud svoji velikost dále zvětší, tak implodují (zhroutí se do sebe). Takových implozí, které vznikají v kapalině rozechvívané ultrazvukovým generátorem probíhá v jednom okamžiku stovky tisíc, či miliony a tyto imploze samozřejmě probíhají i přímo na povrchu předmětu, který má vyčistit ultrazvuková čistička, nebo v jeho těsné blízkosti. Každá taková imploze je vlastně malým výbuchem, při kterém dojde k extrémně rychlému pohybu kapaliny a tím vlastně k "otrysknutí" čištěného předmětu. Vše ale probíhá na mikroskopické úrovni, takže čištění ultrazvukem je zcela bezpečné a to jak pro samotnou obsluhu, tak i pro čištěné předměty.
Ultrazvuková čistička je tedy zcela bezpečným zařízením. Kavitační proces probíhá nejlépe za zvýšené teploty, optimální teplota čistící kapaliny je obvykle v rozmezí od 50st.C, do 65st.C. v závislosti na výchozím bodu varu čistící kapaliny.
Pro zvýšení účinnosti čištění ultrazvukem se používají různé druhy speciálních chemických přípravků, kterých je dnes na trhu velké množství a které mohou výrazně pomoci s čištěním, ale také s vytvořením lesklého povrchu čištěného předmětu, nebo ochranné antioxidační fólie na povrchu čištěného předmětu, či zajistí jeho desinfekci.

Ceny za čištění se odvozují od velikosti dílu a míry jeho znečištění. Např. karburátor na moto 300-600,- Kč  bez DPH.